De stichting

Stichting Kerstfair Dokkum heeft als doel het organiseren van een Kerstfair en voorts
al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/
of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken
door het organiseren van die activiteiten die bijdragen aan het realiseren van
voornoemde doelstelling. De Stichting heeft niet als doel het maken van winst.


Bestuur

Voorzitter

Willy L.W. de Groot

Secretaris

Anneke Hamstra

Penningmeester

Anne Wiersma


Vrijwilligers

Organisatie & PR

Nienke Nieuwhuis

Geluid & Licht

Ludema Geluidstechniek

Catering

Fardau van der Staal

Kostuums

Rommy Edema

Sytske Wiersma

Nienke Nieuwhuis

Marktmeester

Myla Verra

Food

Bart van ’t Zant

Veiligheid

Nijhuis Beveiliging

Website

Simply Present

Kerstfair Dokkum

Volg ons op Social Media
Copyright 2023 - Niets uit deze website mag worden overgenomen zonder expliciete toestemming van de organisator

website door Simply Present

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram